ЃОРЧЕВ: Од карикатурата кај нас не може да се живее, таа е повеќе страст

12-13_Page_2