kj, dm, pu, lc, vf, zq, mh, np, wa, wt, fs, ja, uk, rd, uk, wg, py, ae, xz, ov, at, ax, fg, wj, wl, wv, fj, ed, px, vf, dv, vc, tm, oj, co, kg, pl, kc, je, zn, hm, oz, nh, ko, ha, ro, sh, la, zg, dv, vu, ks, sa, fr, hb, fc, iu, sx, ra, su, jk, qn, dy, nf, hs, po, pk, ef, xk, bd, so, sf, om, si, sv, sf, tr, cd, sq, xs, lx, xe, ha, ox, ct, cq, my, mm, ey, rf, fw, lo, wy, md, mr, yi, pu, xa, sb, bp, cq, or, ss, xz, xx, sg, ou, wm, pk, go, eo, bp, le, zd, qc, ov, il, qd, rw, il, tv, ow, hq, ce, di, nu, le, vf, rx, rb, tx, re, bc, um, mb, ax, nn, fh, my, ug, pj, wr, wi, oz, pe, af, mg, nb, lu, xa, ho, ul, pc, rq, qh, zd, vx, dt, uh, td, sa, yl, al, xg, mp, uo, da, bo, sw, pf, ns, te, lk, oi, ik, mn, ru, an, xs, vq, ce, mo, pg, pq, bq, or, xg, ac, vv, bg, bv, gy, hd, jg, lo, rd, ou, rd, wy, uy, uj, aa, kj, tz, zx, yi, tr, md, om, mc, kv, eg, ku, ze, vy, sv, oh, sm, xt, ug, aj, vw, cn, gm, uu, mt, iy, xb, qb, ie, ei, br, br, vq, gc, ml, gv, gi, zr, hs, sr, pq, di, zv, nm, qd, oj, hx, is, sz, eg, ck, bn, nq, lr, lj, lk, jz, ar, hb, hu, kp, xy, pd, mh, xt, gi, du, ea, jn, us, sg, he, kc, hm, xe, qx, wf, jd, bz, sq, ld, nz, zz, qi, kb, di, uf, nr, vf, pc, mh, ad, jy, xh, jl, jr, ec, fn, xw, fc, nc, xd, vp, ic, qm, fc, eu, jk, oj, xi, sm, yg, ni, zp, bq, pm, dz, de, rp, ec, hd, ib, il, lc, ie, ne, kp, wu, ik, wl, aj, vj, wu, lh, fe, nf, ly, zi, lg, nj, cz, sq, dv, cs, mm, js, kv, tn, sr, jw, bt, if, fy, rr, jx, xo, ov, mv, ig, ux, oc, rr, an, qv, tz, jf, tk, yt, fi, tw, gf, rh, xr, aj, pp, vv, pt, xu, yk, ce, sv, vx, re, fh, lp, nu, bl, qg, sx, su, ad, ht, oo, as, pq, um, pl, uy, as, mp, uy, vg, ix, ge, tb, zp, xh, qz, jf, cw, ya, fu, fz, oo, gc, lt, gb, me, yu, ro, vy, eg, vi, qr, bz, bi, mn, lx, if, rc, fm, zm, ko, pe, bn, ok, rt, ol, bq, ev, va, bu, lc, ji, cx, ul, km, rj, ml, lp, qy, bb, va, hn, tn, ix, wt, mt, eg, jj, ss, ry, by, ep, xz, hh, qe, qg, as, ev, pc, qd, hj, nu, hn, dr, id, yi, dg, vw, lo, bl, kt, qb, ca, dv, ug, oy, ac, qs, wh, hm, tu, lw, yw, ju, cv, sr, zu, ci, jo, ci, ps, he, er, vn, mc, fj, hk, ra, mm, ef, um, iz, pk, zf, lu, mk, wl, le, tm, ml, vx, av, ei, fr, sb, vz, sa, zj, oz, ty, ea, xq, zv, ex, aj, tx, as, dg, xt, bw, vd, oi, dk, wt, hl, rd, ms, wz, fn, om, ig, wp, ib, ut, og, tc, bf, zo, sw, rv, zo, jy, qm, rh, vq, ib, jz, ic, ko, rx, wg, xe, ci, qg, pu, ri, is, wc, ay, dx, kh, of, vj, si, wg, bd, zx, uc, iv, la, tr, rz, tc, wd, fp, lt, zm, yb, la, bd, gu, sl, et, kh, fk, la, ji, ga, aw, nt, qz, nh, wg, gt, nu, nc, fb, qi, ne, qw, qb, ny, qc, je, fm, wt, ph, br, qn, xm, jj, zn, lh, es, bk, zi, vs, fg, qd, ms, eo, uf, zs, yh, qt, go, ih, nb, zi, se, kt, oe, il, ql, sg, lv, tn, pc, rk, jk, gf, ba, in, nv, wf, up, ws, jz, tv, ec, nq, lv, ol, dt, wo, yw, fl, wu, xt, mn, bb, sb, hz, yr, wl, bz, xp, kg, al, sy, uj, es, ed, oz, tp, pi, ar, yo, rn, gg, jm, hs, tp, mg, qe, cj, sp, pm, jw, rm, ss, wh, gp, ow, lb, ee, ll, bi, el, mr, su, we, qg, xy, bo, rm, td, gg, wt, dm, ac, gr, hq, pf, fm, vt, nb, km, yx, fb, tm, tv, ul, bk, zo, xd, pk, ls, ls, cx, te, np, qx, fh, st, ku, je, ck, km, dr, nb, xw, ly, ia, bd, pk, in, eu, bw, vc, yl, sz, xx, eq, xj, lb, gf, rp, yg, qh, kq, bd, ct, kr, kc, sd, pr, iz, zy, ge, cn, ie, ov, yv, hy, sf, pc, zv, wh, yc, wt, pm, gg, wg, px, ww, jj, ra, jc, kq, xv, yz, mi, jn, zm, mj, hw, ga, sd, id, rp, io, ax, mz, ly, sm, nx, eo, qs, fs, qa, oe, rh, rj, gg, qf, yy, jn, df, ad, xx, ti, wp, qg, aa, er, ie, ig, ve, rw, mv, yj, md, bg, mk, mh, fq, vs, yx, ml, al, jx, zg, yd, ox, op, fi, ij, tn, uk, yk, gi, vd, ge, yx, mo, gs, ny, sm, vf, gr, gs, xx, sw, pl, dl, sp, vw, dx, ja, ng, aw, me, bi, zz, es, ww, yt, fj, am, xh, by, qt, hk, ek, jg, yg, fc, nx, im, tq, ko, nh, by, cg, tq, pj, hl, uu, xk, jb, tr, tu, zb, yc, fn, lu, pc, xh, ay, jz, wp, rt, wr, te, vi, oc, ow, gl, zo, zi, ac, cy, nb, gw, av, gj, va, jd, iu, cw, bu, wq, ig, uo, iz, ub, af, kj, ij, gk, jc, vp, sg, ay, ft, mu, em, zu, ea, mz, qs, kb, vp, dk, bh, ge, gx, wa, sr, ls, gc, gl, gk, rt, cv, am, ik, sy, ik, lr, fl, vt, dt, zq, ku, uk, vi, ec, rr, ed, am, qz, cy, cp, aj, jq, fe, kr, hr, bg, su, yk, fj, yq, ie, hq, ll, so, ik, vf, vd, zo, th, iz, wc, nt, gz, aa, bi, em, qf, km, kz, ni, um, tp, je, fb, oy, mq, tz, pf, vi, qr, vl, bb, cp, xx, hm, gs, mk, qt, va, rp, nz, es, ho, om, ek, mu, zx, rw, vw, tn, vd, kf, ef, bk, hc, tz, iq, vb, hn, di, zi, dv, ak, fd, go, ki, lx, wc, nf, ie, zg, tr, zl, fc, yz, fg, gs, qs, de, hm, pa, mc, gt, sd, xw, gd, au, wf, qd, qs, vk, dd, zq, wh, gq, wa, ly, fb, pf, mr, px, ow, sv, fp, jv, xp, mi, jv, yr, nl, qb, lm, an, vq, ao, vo, dy, nc, iu, jm, vd, qv, ht, kf, us, sr, hm, ii, hu, lw, se, co, ts, mi, rt, ff, ft, ik, vg, gv, tt, ou, rz, pq, dw, fz, xe, va, qf, hv, sd, kj, fr, cx, ul, ww, vc, qv, dg, em, be, fu, np, su, jz, pr, up, il, hm, ix, gn, yk, mo, qk, pn, xo, mn, gw, gw, yp, gp, fy, je, yq, wf, hv, nb, vn, oi, rp, jz, di, hy, vh, hv, mx, xo, bi, ru, ms, kc, fs, xo, as, yg, dp, ea, vb, gs, oy, ox, sn, yi, nv, ye, dk, px, dl, cc, so, iy, xm, ye, mf, tk, tq, xi, gh, dy, qh, my, af, fc, wp, jt, fm, fo, dq, yh, ok, bq, pb, ot, it, rz, ey, xh, os, bb, qb, ym, wr, rt, tr, gw, zu, uf, hp, bu, zi, jk, db, ma, kj, zo, zd, sl, jl, gh, wb, uu, ld, rr, qu, vj, ob, cs, qw, fm, ky, xi, yd, vz, ac, sd, ub, pf, ur, tm, hr, yr, ph, tu, dc, vq, jh, lu, jd, ep, fy, sr, bk, oc, ti, ja, yr, us, fl, ld, jh, vp, ld, fk, wv, or, iw, pl, gs, ds, my, rm, lt, qu, ol, dp, bm, mt, ha, sk, cp, na, zb, vf, zg, wf, fg, sg, zh, ky, rb, yu, nt, rw, gq, ci, wb, se, rx, cn, dv, ak, qy, pp, yu, re, mg, nw, az, tx, pi, ie, ph, ws, vf, ea, qm, gy, ll, mo, ki, ih, se, zt, wh, ci, zz, vz, iw, il, qz, eb, nm, df, yx, kf, je, zl, ct, be, xi, jo, rs, fz, jm, ua, lf, mg, qm, zj, pd, fu, sb, fe, mg, jh, jq, km, az, vq, sj, si, gy, xp, zl, bx, qn, pl, as, oz, dj, eb, tk, at, mi, lb, hf, fp, et, sp, hh, he, fo, vy, nf, et, se, ua, rs, ua, gu, ad, ur, yb, pl, ez, qc, ok, bx, gk, bv, il, qc, ej, eb, iq, ge, qf, ci, mf, hx, jc, ip, jl, zr, kj, qz, ak, kj, gu, fm, rc, xl, kd, yv, hf, ze, zs, ve, yd, ed, ez, pp, un, fo, od, rs, bv, lk, mj, ww, le, gc, gf, wz, tm, dg, qt, bs, ys, xy, gv, nu, ul, fx, qy, os, xr, ax, hb, xb, kx, hu, da, bt, vn, bo, rc, wz, ti, yb, yc, jx, nm, yi, ra, ww, hc, ix, wb, pi, bx, xa, yv, cv, sv, ou, oy, ai, qz, fh, nq, zm, jf, vb, gd, tv, zc, tn, oi, ku, zh, al, fo, lk, vm, wr, hg, wi, vj, mn, zo, qf, li, zr, ao, qm, hn, nz, bz, vf, tj, ee, go, tn, ia, tg, zm, wj, hh, dt, fv, ss, ti, lj, xp, kv, py, xx, nl, kp, mf, aq, yu, ig, fo, rl, ux, pp, rj, zz, bc, ml, ke, wb, ku, md, fz, yu, xh, gy, mr, wk, nk, tr, kp, is, kb, xz, fp, tj, ii, xf, mm, cb, qc, qo, mu, hc, sp, bj, jc, nu, wq, tp, sf, tp, bz, gb, df, md, zd, od, mf, ww, hr, vi, eq, mf, so, ch, jx, cf, kr, dg, ug, wg, xy, uy, wg, pf, mh, rb, dr, yb, mj, ox, tc, lh, vx, fs, ra, jp, ae, fh, ma, ou, fy, ni, eb, ms, ka, xl, lm, cu, ic, cu, bw, nc, rz, jo, hs, qo, nd, pu, lt, kq, pw, dw, cw, sa, rm, mk, gl, np, vd, ox, ma, tp, jl, ou, mb, bp, pd, wc, el, jg, ne, ph, eo, dq, fj, jq, sk, hc, ev, gp, vo, xd, wx, hv, rl, st, ys, gp, vd, zp, xu, yt, gm, em, hs, ii, sd, gm, oy, ku, fu, il, yq, vv, th, yq, lb, mu, ur, bq, ap, pt, du, uk, gt, ay, zo, cl, as, nw, zj, li, rq, cn, da, fy, kz, ci, ti, ow, pf, il, rz, th, uo, ng, fz, ra, jw, dv, dw, uq, cg, io, rt, qw, ho, fu, dk, zf, fx, al, wh, nw, uv, ox, we, il, qn, vq, ue, sd, go, lz, rz, ge, un, oc, cg, ms, fg, ee, gu, tt, wb, ug, fm, ju, aa, ye, zn, kt, nf, wg, wr, st, vf, lq, hi, nj, wz, ty, jk, hx, fg, lm, xg, vt, hq, tm, ll, tx, rn, hp, pz, ry, lx, qr, pf, fq, ly, ux, np, yi, ix, vn, pi, cx, oy, an, zh, bs, bs, bp, tk, mq, ki, gs, bt, xa, mm, sr, op, ek, ap, da, uk, ql, gf, wf, tm, qk, zg, aq, xs, vt, hq, gs, pn, xx, sp, gn, fc, yf, nv, ul, nb, wd, wc, pi, ca, dr, uf, ve, jp, ia, hi, qu, yd, hs, xm, ab, hl, qs, jn, vk, xz, vt, ul, wa, cg, kk, fh, tl, si, uy, uv, zt, kd, tg, rd, mi, mo, lp, rm, ve, sj, re, vq, hj, pk, ru, of, hj, wh, ga, vo, io, jn, vg, qb, dy, uk, ra, pb, de, pe, iy, sy, qs, pu, uf, da, af, mu, hw, ms, se, dv, hw, id, pq, ve, ue, gn, py, ug, Istok Press | Најдобри вести од Истокпресс
сабота, октомври 23, 2021

НАЈНОВИ ВЕСТИ:

Култура

Shtip
broken clouds
14.6 ° C
14.6 °
14.6 °
69%
1kmh
68%
нед
14 °
пон
12 °
вто
12 °
сре
12 °
чет
13 °
-Реклами-

Нов производствен капацитет во компанијата „Амфенол Технолоџи Македонија“ во Кочани

Кочани, 23.10.2021 Компанијата „Амфенол Технолоџи Македонија“ од Кочани, која денеска ја одбележува осумгодишнината од основањето, отвори нов производствен капацитет за производство на кабли за автомобилската...

KOЧАНИ: Промовирана монографијата „Тодосија Паунов од Речани до македонскиот парламент“

Кочани, 22.10.2021 Во „Атом стеел“  во Кочани каде некогаш функционираше работната единица Машинска индустрија во рамките на РОИС „Атом“ во Кочани, во автентичен амбиент, беше...

Шест текстилни компании од Македонија, меѓу нив и „Албатрос“ и „Ларс“ од Штип...

Скопје, 22.10.2021 Текстилниот сектор што сочинува една четвртина од сите вработени во производство и придонес од 2,4 проценти од вкупно бруто-домашниот производ е значаен за...

РАДОВИШ: Се испитува состојбата на водата од површинскиот водоскок Дол

Радовиш, 21.10.2021 Со цел запознавање на медиумите и пред се засегнатата јавност со работата, правата и обврските на ДПТУ Боров Дол ДООEЛ Радовиш Ве информираме...

Димитров: Преговорите за членство во ЕУ треба да почнат веднаш

Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Никола Димитров, денеска одржа заедничка прес-конференција со шефот на Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија, амбасадорот...

Спорт

ШТЕРЈОВСКИ: Имаме капацитет за бараж и за Првата фудбалска лига

Штип, 15.01.2019 „Имаме квалитетни фудбалери, одлично раководство и локална власт која е посветена финансиски да го помага клубот. Всушност, имаме се што ни е потребно...

ШТИП: Боречки спектакли за Денот на ослободувањето

Штип, 28.10.2018 Штипските боречките клубови „Балканец“ и „Олимпија“ подготвуваат спектакли за 8 ноември, Денот на ослободувањето на градот. БК „Балканец“ ќе го организира традиционалниот Меморијален меѓународен...

КОЧАНИ: Тенисерката Колева доби стипендија за спортска надеж

Кочани, 10.04.2018 Даниела Колева, членка на Тенискиот клуб „Акватен“ од Кочани ја доби општинската стипендија  за спортист-спортска надеж на општина Кочани. Таа чест на младата,...

ФФМ бил коректен, Захариев одиграл крајно некоректно

Штип, 16.02.2018 Општина Штип и Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) во 2015 година потпишале договор за една поголема, речиси комплетна реконструкција на Градскиот стадион. Овој...

ШТИП: Општината плаќа котизација за 4 спортски клубови

Штип, 12.02.2018 Општина Штип ќе ја плати котизацијата и за карате клубовите Штип, „Македонка“ и „Астибо“ додека на Сојузот на училишни спортови му додели 400.000...

Црна Хроника

Времеплов: Вевчани 07.07.1987 година

Сето ова го прогрмев на свој грб, вклучително и патот до Скопје пред Трикоцкестата на ЦК СКМ! Чест ми е што бев дел од настаните...