Видео анимација за консолидација на земјоделско земјиште

Скопје, 09.11.2018

Видеото има за цел да ги информира земјоделците, сопствениците на земјиште и пошироката јавност за консолидацијата на земјиште, како една од најефикасните инструменти за подобрување на структурата на земјоделското земјиште, односно решавање на прекумерната расцепканост на парцелите, како и за придобивките од консолидацијата на земјиште за земјоделците и руралните заедници. www.istokpress.mk  со намера за информирање на јавноста за значајните проекти на Владата ви го става на увид ова видео.