Во штипските училишта на родителите им бил делен пропаганден материјал